Αύγουστος 2023

Πρωτόκολλο συνεργασίας, υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη, την Πρόεδρο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος