ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Πρωτόκολλο συνεργασίας, υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη, την Πρόεδρο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου και τη Γραμματέα Φανή Πετραλιά, στη Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας».

Συντονιστής εκ  μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς ορίστηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Αθανάσιος Σαμαράς και εκ μέρους του Μορφωτικού Ιδρύματος, οι Άρης Ραβανός, μέλος του Δ.Σ., Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και  Ανδρέας Παναγόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΟΕΣΥ, υποψήφιος Διδάκτωρ του Α.Π.Θ.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Γιώργος Γαβαλάς.

Σκοπός των συνεργαζόμενων μερών είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δύο φορέων για την προώθηση των στόχων τους, σε τομείς τεχνογνωσίας, υποδομών, εκπαίδευσης και εμπειρογνωμοσύνης και σε περιοχές που άπτονται της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ανάπτυξής τους.

Οι εκδόσεις βιβλίων, η διεξαγωγή σεμιναρίων εκπαίδευσης, συνεδρίων και ημερίδων καθώς και η υποβολή προτάσεων για κοινά ερευνητικά έργα όπως τα πνευματικά δικαιώματα,  αποτελούν σημαντικά πεδία  κοινού ενδιαφέροντος.

Τόσο το Πανεπιστήμιο Πειραιώς όσο και το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ εκφράζουν την ευαρέσκειά τους για την έναρξη της συνεργασίας τους αλλά και την πεποίθησή τους ότι αυτή η συνεργασία θα έχει θετικά αποτελέσματα  τόσο για την πανεπιστημιακή όσο και για τη δημοσιογραφική κοινότητα.

 

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης με την Πρόεδρο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου και τη Γραμματέα Φανή Πετραλιά

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος