Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ταυτότητα

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΣΗΕΑ

Το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία Μορφωτικό Ίδρυμα συστήθηκε από την ΕΣΗΕΑ με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ της 30ης Οκτωβρίου 1998, προεδρεύοντος του Αριστείδη Μανωλάκου.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν, την εν γένει προαγωγή του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου της Ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα των δημοσιογράφων.

Η πράξη σύστασης του Μορφωτικού Ιδρύματος επικυρώθηκε από την συμβολαιογράφο Αθηνών Σταματία Καραγιαννοπούλου (αρ. 15829/19-2-1998) και εγκρίθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 9ης Νοεμβρίου 1998 (δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 1165, τεύχος Β/9 Νοεμβρίου 1998).

Εκδόσεις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

“Δημήτρης Ι. Πουρνάρας”, η Βιβλιοθήκη των πέντε αιώνων

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΣΗΕΑ

Η Βιβλιοθήκη ΕΣΗΕΑ “Δημήτρης Ι. Πουρνάρας”, η Βιβλιοθήκη των πέντε αιώνων, όπως χαρακτηριστικά την ονόμαζε ο ουσιαστικός δημιουργός της Παναγιώτης Πατρίκιος, είναι μια ειδική Ιστορική βιβλιοθήκη, που καλύπτει ευρύ φάσμα αρχειακού υλικού τόσο στη μορφή όσο και στο είδος του. Τα τεκμήριά της αναφέρονται σε δημοσιογραφικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές θεματικές κατηγορίες, ο κύριος όγκος των οποίων κατατάσσεται χρονικά στην περίοδο 1821 – μέχρι σήμερα.

Επίσης διαθέτει σπάνιες εκδόσεις που τοποθετούνται χρονικά στις απαρχές του 16ού και 17ού αιώνος, χειρόγραφα, ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, χάρτες διαφόρων περιόδων, έγγραφα του Αγώνος, αρχεία γελοιογραφιών και σκίτσων και φυσικά πληθώρα φύλλων εφημερίδων λυτών και βιβλιοδετημένων. Τα σπουδαιότερα στοιχεία του υλικού της προβάλλονται στο ειδικό χώρο του Μουσείου Τύπου. Το υλικό της βιβλιοθήκης προέρχεται από Δωρεές Δημοσιογράφων αλλά και ποικίλες προσκτήσεις αγοράς σε επίπεδο εγγράφων.

Στην παρακάτω μηχανή αναζήτησης μπορείτε να δείτε μέρος του περιεχομένου της που συνεχώς εμπλουτίζετε https://esiealibrary.openabekt.gr/el

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα – 3ος Όροφος

Τηλέφωνο: +30 210 3675400

Fax: +30 210 36 25 955

    Τηλέφωνο : +30 210 3675400
    Fax: +30 210 36 25 955
    E-mail : morfotiko@esiea.gr

    Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
    3ος Όροφος