Μάιος 2023

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ ευχαριστεί τους χορηγούς, «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ», «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗΣ», Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (EOT), «Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.», «ΠΟΕΣΥ», «ΔΕΔΔΗΕ», «ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος