Μάρτιος 2020

Αρχειακό υλικό σχετικό με την ίδρυση, οργάνωση και δράση της ΕΣΗΕΑ από το 1914 έως και την δεκαετία του 1960 αλλά και έγγραφα αναφορικά με γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος