«1940-1944. Η Αντίσταση και ο αγώνας των δημοσιογράφων για την ελευθερία»

«1940-1944. Η Αντίσταση και ο αγώνας των δημοσιογράφων για την ελευθερία»

 

 

«1940-1944»

«Η Αντίσταση και ο αγώνας
των δημοσιογράφων για την ελευθερία»

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος