Ιανουάριος 2024

Ήταν η ψυχή του Μορφωτικού Ιδρύματος η Φανή Πετραλιά, η αγαπημένη συνάδελφος που έφυγε ξαφνικά, τόσο άδικα. 15 χρόνια συνεργαζόταν δημιουργικά με τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Γκιώνη. Όλα τα μέλη του

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος