Μάρτιος 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ ευχαριστεί τον ζωγράφο Γιάννη Ψυχοπαίδη για τη δωρεά δύο έργων του με θέμα τον δημιουργό των Ελληνικών Χρονικών Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ. Η δωρεά

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος