Οκτώβριος 2022

Τα μέλη του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ εκφράζουν τη βαθιά λύπη τους για την απώλεια του συναδέλφου και ιστορικού τέχνης Χάρη Καμπουρίδη. Ειδικότερα, ο Χάρης Καμπουρίδης υπήρξε πολύτιμος σύμβουλος

  Πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου «Πώς Απέθανεν η Μικρά Ασία»   Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και το Μουσείο Μάνου και Αναστασίας Φαλτάϊτς, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος