Μάιος 2022

Το Ίδρυμα Α. Β. Μπότση για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας στο πλαίσιο του Δημοσιογραφικού Διαγωνισμού «200 Χρόνια Ελλάδα», απένειμε τιμητική διάκριση στο επετειακό λεύκωμα «1821/2021 Ένας δημοσιογραφικός διάλογος 200 ετών

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος