Μάιος 2021

Δελτίο Τύπου Αναπλήρωση μέλους ΔΣ Μορφωτικού Ιδρύματος Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ κάνει γνωστή την αντικατάσταση της πρόσφατης οδυνηρής απώλειας του μέλους του ΔΣ Άρη Σκιαδόπουλου με την Μαρία Κοζάκου, αναπληρωματική κατά

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος