Δεκέμβριος 2019

«Το Πέρασμα», είναι ο τίτλος της 1ης ατομικής έκθεσης ζωγραφικής του δημοσιογράφου Γιώργου Κογιάννη, η οποία θα φιλοξενηθεί από  την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου, (οπότε θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια, στις 19.30) και θα

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος