Αύγουστος 2019

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συμμετέχοντας ενεργά στο 85ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων και Ινστιτούτων IFLA(Μέγαρο Μουσικής, 24-29 Αυγούστου 2019), διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα «Statistics and Evaluation» και

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος