Ιούνιος 2019

Η νέα ποιητική συλλογή «Φλοίσβος συννέφων» του Γιώργου Φράγκου, Προέδρου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, παρουσιάζεται  στην Αθήνα, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου και ώρα 19:00 στο Σπίτι της Κύπρου, Οδός Ξενοφώντος 2Α

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος