Σεπτέμβριος 2017

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση των νέων μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Μαρία Αντωνιάδου Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Γκιώνης Γραμματέας: Φανή Πετραλιά Ταμίας: Χρήστος Μαζανίτης Μέλη: Βασίλης Βασιλικός Αλφόνσος

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος