Μάρτιος 2015

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (ΚΕΝΙ), Πάντειο Πανεπιστήμιο, έχοντας την υποστήριξη των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), συμβάλλει στην οργάνωση ημερίδας με θέμα ‘Σύγχρονες

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος