Φεβρουάριος 2015

Σε συνέχεια της επιτυχημένης πρώτης χρονιάς, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις – Παίζοντας με τη δημοσιογραφική πράξη» επιστρέφει για ένα δεύτερο κύκλο συναντήσεων με μαθητές πρωτοβάθμιας

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος