Δεκέμβριος 2013

Παρακαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Κ.Α. Παπαδόπουλος Ο Γραμματέας Ηλίας Γ. Λιάσκος Πρόγραμμα Ώρα Έναρξης 18.30΄ Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Παντελής Καψής, Υφυπουργός Δημόσιας Τηλεόρασης Βασίλειος

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος