Συμπληρωματικά στοιχεία για τον απολογισμό της τριετίας 2010-2013 του Μορφωτικού Ιδρύματος

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον απολογισμό της τριετίας 2010-2013 του Μορφωτικού Ιδρύματος

Συνάδελφοι, στο απολογιστικό κείμενο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ 2010-2013 παραλήφθηκε, εκ παραδρομής, η δημιουργία – έπειτα από καθυστέρηση ετών – της ιστοσελίδας του Μορφωτικου.

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος