Πρόσκληση του Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΑ & ΙΝΕ – εκδήλωση με θέμα : Το επάγγελμα του δημοσιογράφου

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος