ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Έως τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022

ο διαγωνισμός γραπτής έκθεσης ή δοκιμίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ στο πλαίσιο των δράσεων για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022, η υποβολή των υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ morfotiko@esiea.gr για το διαγωνισμό γραπτής έκθεσης ή δοκιμίου με θέμα την συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή των παιδιών των μελών της ΕΣΗΕΑ, από 13 έως 16 ετών. Το πλήρες κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1500 λέξεις.

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος