«Όταν ο Τύπος έγραφε την Ιστορία του 1821»

«Όταν ο Τύπος έγραφε την Ιστορία του 1821»

1821/2021

Ένας δημοσιογραφικός διάλογος 200 ετων

«Όταν ο Τύπος έγραφε την Ιστορία του 1821»

Οι Ξενοφώντες της επανάστασης

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος