Ομιλία Μαρίας Θ. Αντωνιάδου προέδρου Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ και μορφωτικού ιδρύματος

Ομιλία Μαρίας Θ. Αντωνιάδου προέδρου Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ και μορφωτικού ιδρύματος

ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ Θ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

«Προοπτικές για τους Νέους Ενεργειακούς Δρόμους στην Ανατολική Μεσόγειο» –  «Εθνικά Θέματα, Εξωτερική Πολιτική και Δημοσιογραφία»

Μία σειρά από πολύ ουσιαστικές ομιλίες που περιμένουμε να γίνουν και ένα βιβλίο που αποτυπώνει πολύ ουσιαστικές ομιλίες που έγιναν στο παρελθόν.

Δύο θέματα τα οποία συνυπάρχουν, τα οποία δυστυχώς συνυπάρχουν. Από την μία η ελπίδα, η προσδοκία μίας μεγάλης ευκαιρίας, μίας μεγάλης ωφέλειας για την χώρα και από την άλλη η απειλή, ο κίνδυνος που ελλοχεύει. Σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε για να σχεδιάσουμε το μέλλον μας και να αναστοχαστούμε για το παρελθόν μας. Να προβληματιστούμε ως ελεύθεροι πολίτες μίας ελεύθερης δημοκρατικής και ισχυρής πολιτείας. Πολίτες  ενός κράτους και λειτουργοί μίας πολιτείας που σκέφτεται, λειτουργεί και αποφασίζει όχι υπό το κράτος του φόβου και της απειλής αλλά σε όρους ελευθερίας. Της ελευθερίας που μας εξασφαλίζει η ισχύς μας, η αδιαπραγμάτευτη αγάπη μας για την αλήθεια την ελευθερία και το δίκιο και η πίστη μας στον εαυτό μας και στις δυνατότητες μας.

Ήρθα εδώ σήμερα με την προσδοκία ότι θα ακούσω αλήθειες, μεγάλες αλήθειες, από σημαντικούς ομιλητές. Και θα ήθελα, πριν ξεκινήσει η εκδήλωση να καταθέσω την δικιά μου αλήθεια. Την αλήθεια την οποία αντλώ από τον θεσμικό μου ρόλο αλλά και από τα προσωπικά μου βιώματα και πεποιθήσεις.

Ένα πιθανό πρόβλημα, ξέρετε,  είναι ότι όσο πιο πολύ οι καταστάσεις που περιγράφονται με τον όρο «εθνικά θέματα» οξύνονται, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ότι θα μεταβληθεί  ο τρόπος που κάποιοι αντιλαμβάνονται την κανονιστική, την θεσμική,  λειτουργία των Μέσων Ενημέρωση. Όσο περισσότερο τα πράγματα δυσκολεύουν τόσο αυξάνει η πιθανότητα ότι κάποιοι θα θεωρήσουν ότι προκύπτει μία σύγκρουση ανάμεσα στο  συμφέρον του κράτους, που πρέπει να φροντίσει για την επιβίωση του έθνους  από την μία και στο  δικαίωμα στην αλήθεια, την ελευθερία του λόγου και την ελευθεροτυπία από την άλλη.

Η αντίληψη αυτή είναι λάθος. Είναι τελείως λάθος. Η πραγματικά ισχυρή κοινωνία είναι αυτή που έχει μάθει να λέει στον εαυτό της την αλήθεια, και συνεχίζει να λέει την αλήθεια και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Ισχυρή είναι η χώρα που αποκαλύπτει τα προβλήματα της και τα λύνει, που αποφασίζει ορθολογικά σταθμίζοντας όλες τις απόψεις χωρίς να καταβυθίζεται στις ιδεοληψίες της. Πραγματικά ισχυρό κράτος είναι το κράτος που έχει μάθει, που επιδιώκει να ακούει την αλήθεια και που έχει ελεύθερη και ισχυρή δημοσιογραφία για να του λέει αυτή την αλήθεια.

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος