ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ 1912-2012

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ 1912-2012

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ 1912-2012 100 χρόνια από τον ηρωικό θάνατό.
(Επιμέλεια: Γιώργος Μωραϊτίνης)

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος