ΛΑΜΠΡΟ ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΣΑΣ… ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ

ΛΑΜΠΡΟ ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΣΑΣ… ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ

ΛΑΜΠΡΟ ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΣΑΣ… ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ,
της Χρυσούλας Παπαγεωργοπούλου – Ιωαννίδη.

(Επιμέλεια Χρυσούλα Παπαγεωργοπούλου – Ιωαννίδη)

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος