ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ – ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ – ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ – ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ, ημερολόγιο 2012
(Επιμέλεια: Δημήτρης Γκιώνης – Φανή Πετραλιά)

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος