Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ.ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ (1919-1922).Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ. ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ (1919-1922).

Συνέκδοση με ΙΔΙΣΜΕ.

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος