ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ (πρακτικά συνεδρίου 15-16 Απριλίου 2000).
(Επιμέλεια: Παντελής Μπουκάλας – Σπύρος Α. Μοσχονάς)

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος