Δελτίο Τύπου: H Bιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ

Δελτίο Τύπου: H Bιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ

Η Βιβλιοθήκη ΕΣΗΕΑ “Δημήτρης Ι. Πουρνάρας”, η Βιβλιοθήκη των πέντε αιώνων, όπως χαρακτηριστικά την ονόμαζε ο ουσιαστικός δημιουργός της Παναγιώτης Πατρίκιος, είναι μια ειδική ιστορική βιβλιοθήκη, που καλύπτει ευρύ φάσμα αρχειακού υλικού τόσο στη μορφή όσο και στο είδος του. Τα τεκμήριά της αναφέρονται σε δημοσιογραφικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές θεματικές κατηγορίες, ο κύριος όγκος των οποίων κατατάσσεται χρονικά στην περίοδο 1821 – μέχρι σήμερα.

Επίσης διαθέτει σπάνιες εκδόσεις που τοποθετούνται χρονικά στις απαρχές του 16ου και 17ου αιώνα, χειρόγραφα, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, χάρτες διαφόρων περιόδων, έγγραφα του Αγώνα, αρχεία γελοιογραφιών και σκίτσων και φυσικά πληθώρα φύλλων εφημερίδων λυτών και βιβλιοδετημένων. Το υλικό της Βιβλιοθήκης προέρχεται από δωρεές δημοσιογράφων αλλά και ποικίλες προσκτήσεις αγοράς σε επίπεδο εγγράφων.

Στην ακόλουθη μηχανή αναζήτησης μπορείτε να δείτε μέρος του περιεχομένου της που συνεχώς εμπλουτίζεται: https://esiealibrary.openabekt.gr/el

Διευκρινίζεται, πάντως, ότι το προαναφερόμενο υλικό, επειδή βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας, θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μετά την ολοκλήρωση της καταλογογράφησης και της ψηφιοποίησης του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος